Privacyverklaring

Privacyverklaring Perfect Ice Solutions

Perfect Ice Solutions respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Perfect Ice Solutions heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Perfect Ice Solutions.

Delen met derden

We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen en verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat we gebruik maken van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@iceteamnederland.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Perfect Ice Solutions en/of omdat je die zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Perfect Ice Solutions verstrekt. Bij Perfect Ice Solutions zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mail adres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

We verwerken deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast kunnen we je  persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst. Jouw gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van de opdracht en over de dienstverlening van Perfect Ice Solutions. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. We zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op jouw computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren en dergelijke.  Perfect Ice Solutions maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten te delen op social mediakanalen zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Perfect Ice Solutions maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

Perfect Ice Solutions heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want Perfect Ice Solutions maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Perfect Ice Solutions heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Perfect Ice Solutions heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@iceteamnederland.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op je verzoek.

Disclaimer

Perfect Ice Solutions is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://perfecticesolutions.nl is de website van Perfect Ice Solutions, e-mail adres: info@perfecticesolutions.nl.